Gebouwd wordt in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Omdat er geen ontwikkelaar aan te pas komt, zijn er ook geen kosten voor winst en risico. Bovendien levert de gezamenlijke aanbesteding en inkoop een geweldige kostenbesparing op.

Er is nog één kavel beschikbaar in EcoVeldlaan:

Model