Archeologie in Oosterwold 1

Het gebied Oosterwold is in het beleidsplan tot ontwikkeling van mogelijke bebouwing aangewezen om te worden onderzocht op waarde volle voorwerpen uit een soms ver verleden.
Aan deze onderzoeksplicht dient te worden voldaan alvorens er een bouwrecht wordt afgegeven. Bij een e.v.t. waarvolle vondst zal op vindt plaats niet mogen worden gebouwd.
Het bouwplan zal in dat geval worden aangepast met respect voor de gekwalificeerde vindplaats.
In Oosterwold zijn sporen van de Eemdeltavallei terug te vinden, de locatie van het EcoParkhof bevindt zich niet direct in dat gebied, maar grenst hier wel min of meer aan.

Bekend is dat er in het Eem Delta gebied zich nederzettingen hebben bevonden, overigens
loopt dit gebied door geheel Almere en is daar per saldo beperkt aandacht aan geschonken.