Bouw in Oosterwold 1

Bouwen in Oosterwold is bouwen in de natuur, de wateropvang is in eerste aanleg beperkt en ieder te ontwikkelen bouwperceel dient zijn eigen regenafvoersysteem te realiseren.

Naast vijverpartijen zijn grastegels een oplossing, zij bieden enerzijds een groene aanblik maar laten uitstekend water door, wat het gebruik van straat riolering nagenoeg overbodig maakt.

De voorlopige entree van de bouwlocatie vindt plaats via het bospad van Staatsbosbeheer,
een beperkt aantal woningen wordt zo voor de eerste tijd ontsloten.