De locatie van Oosterwold

Oosterwold heeft een voor de gemeente Almere afwijkend gronduitgifte. De grondprijzen zijn hierdoor per saldo laag en maakt het extra aantrekkelijk om te gaan wonen in het Oosterwold.

Binnen de nu bekende structuurvisie en het genomen voorbereidingsbesluit is er een omgevingsplan vastgesteld waarbij initiatiefnemers een plan kunnen ontwikkelen waarbij door de initiatiefnemers de zelf gekozen bouwuitgangspunten in een aan te vragen bestemmingsplan vastleggen.

Als zekerheidsstelling moet de koper en toekomstige bewoner de gemeente via de Stichting EcoVeldlaan 10% van de grondwaarde vooruit betalen, alsmede haar deel van de kosten voor een Archeologisch en Ecologisch onderzoek.

Het Particulier opdrachtgeverschap krijgt op deze wijze vorm in een gemeenschappelijke ontwikkeling (CPO). Hierdoor zijn ook de onderzoekskosten laag en bovendien zekert de door de Stichting EcoVeldlaan de procedure en hieraan verbonden risico’s af via de door haar ingehuurde specialisten.

 
 
 

De sfeer in Oosterwold

Sfeer impressie van Oosterwold

Kathedralenbos

Het Kathedralenbos

Natuurrijke omgeving van Oosterwold

Omgeven door water

Archeologisch gebied

Bouw in Oosterwold

Verschillende highlights van de bouw in Oosterwold